Andre tillitsvalgte

Klubben har noen ildsjeler som har ansvar for noen spesifikke områder og aktiviteter.

Konkurransekomiteen Linn-Kristin Bremnes konk@bodoklatreklubb.no
Kurs kurs@bodoklatreklubb.no
Utstyrsansvarlig Gunnar Iversen utstyr@bodoklatreklubb.no
 Barne-/ungdomsklatring Thale Røysheim barneklatring@bodoklatreklubb.no
 Paraklatring Ragnhild Fjørkenstad para@bodoklatreklubb.no
 Veggslarv Sofie Strand Klausen

sofklaus@gmail.com