Ulykkesregistrering

Det er viktig at alle ulykker rapporteres inn. Dette er for at vi alle skal kunne ta lærdom av de feil som blir gjort, slik at ulykker kan unngås i framtida.

Bodø klatreklubb oppfordrer alle til å registrere alle ulykker og nestenulykker. Dette gjelder også om det ikke er personskade.

Alle registreringer bidrar til et bedre fokusert sikkerhetsarbeid for oss alle.

Alle ulykkene skal registreres både hos klubben og hos NKF:

Ulykkesdatabasen.no

Registrering av klatreulykker i Bodø og omegn