Sikkerhet ved uteklatring

Klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar.
Du påtar deg det fulle ansvaret for egen aktivitet, og for at du har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å utøve denne på en trygg måte.

Utendørs klatrefelt er ikke innenfor klubbens ansvarsområde og blir derfor ikke vedlikeholdt etter samme standarder som klubbens innendørs klatreanlegg.

Du er dermed selv ansvarlig for at bolter, hengere og annet fastmontert utstyr utendørs er i forsvarlig stand og gir tilstrekkelig sikkerhet, samt at du har kompetansen til å kunne vurdere dette.

Klippesjekken - klatre sikkert ute!

http://www.klatring.no/Hjem/Nyhetsarkivallekategorier/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/7927/NKF-med-Klippesjekkplakat.aspx

Les mer om sikkerhet her:

http://www.klatring.no/Sikkerhet/tabid/4740/Default.aspx

Gamle bolter

Borebolter og faste forankringer som har stått noen år kan slites og forvitres. Ikke sjelden løsner også hengerne. Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom dere kommer over noe slikt.

Vi ber dessuten om at alle strammer til løse bolter man kommer over. På flere felt i Bodø er lagt ut 17 mm fastnøkler i små plastbosker til dette. Alternativ ønsker vi tilbakemelding på løse bolter.

Tilbakemelding kan gis til bkkstyret@bodoklatreklubb.no