Fugløya er det vanskeligst tilgjengelige området som er beskrevet i Polarsirkelklatring. Det er samtidig et av de aller beste, og blir kanskje enda bedre av at man må jobbe litt for å seg dit? Fugløya ligger vest i Gildeskål-skjærgården. Det er to bosetninger på øya, Nordfugløy og Sørfugløy. Det er ingen bilveier på øya og eneste tilkomst er med båt.

Du trenger båt for å komme deg til Fugløya. Det vanligste er å ta Nordlandsekspressen fra Bodø, men det går også en lokalrute i Gildeskål (Elias Blix). Rutetider og anløp kan endre seg og vi anbefaler derfor sterkt å sjekke nettsidene til de aktuelle hurtigbåtene, eventuelt ringe dem.

Det aller meste av klatringen er beskrevet i Polarsirkelklatring, en oversikt over buldringen på Sør-Fugløy kan lastes ned her. De siste årene har det i august vært arrangert en klatrefestival på øya, festivalrapport m/bilder kan beskues på NKFs nettsider.

Rapellfester:

Fugløya er boltefritt område og alle rappellfester på øya er bygget med tau/slyngebånd og naturlige sikringer. For å bruke disse rappellfestene må man være i stand til å vurdere kvaliteten på de, og ha kunnskap til å bytte ut eller forsterke gamle fester. Ha alltid med utstyr som kan settes igjen dersom du planlegger å rappellere. Tabellen under er et forsøk på å holde oversikt over når rappellfestene sist var kontrollert eller byttet ut, men dette gir ingen garanti for at de fortsatt er brukbare.

Hvor Dato sjekket Status Hva ble gjort
Storhylla på Storebukken mai 2015 OK Ingenting, tau byttet i 2014
Øverste rappell på Syltetøying mai 2015 OK Alt byttet ut med nytt utstyr
Tut's/Peregrin-rappellen juni 2015 OK Byttet tau på hex
Sprekkjå juni 2015 OK Ingenting gjort, ser bra ut
       
       

 

Været i området: