Bynær klatring med svært kort anmarsj og "urbant preg" (les: trafikkstøy). Fjellkvaliteten er noe varierende, men rutene er rensket hardt. Feltet ble utviklet med støtte fra NKF og Stibolt som del av prosjektet Gode klatrefelt høsten 2000. Alle rutene er rensket og boltet opp av Sveinung Råheim, Remi Bendiksen og Eirik Pettersen.