Krav om politiattest i Bodø klatreklubb

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Mer informasjon om politiattest, klubbens ansvar, hvordan man søker etc. finnes på idrettsforbundets nettside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

I Bodø klatreklubb er Linn-Kristin Bremnes ansvarlig for politiattester. E-postadresse: linn-kristin (at) bremnes.org.  

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Bodø klatreklubb