Årsmøte 2023

Bodø Klatreklubb innkaller til årsmøte 2023 onsdag 15. mars 19:30 i kantina i Mørkvedhallen.

Sted: Kantina i Mørkvedhallen (inngang hall B)
Tid: Onsdag 15. mars 19:30

Årsmøtet er klatreklubbens øverste myndighet. På dette møtet har klubbens medlemmer mulighet til å påvirke hvordan klubben drives i 2023. På årsmøtet gjennomgås noen faste og viktige saker, blant annet godkjenning av regnskap og budsjett, og valg til styret og ulike komitéer. I tillegg til disse kan styret ta opp større saker som de ønsker medlemmenes synspunkt på. I år skal vi behandle flere slike saker, blant annet:

 • Hvordan skal klubbens "sparepenger" forvaltes?
 • Forslag til ny klubblogo og nye klubbklær
 • Innhenting av sponsormidler
 • Mulig ansettelse av daglig leder

For å ha stemmerett og kunne velges til verv på årsmøtet må man ha vært medlem av Bodø Klatreklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet, se klatreklubbens vedtekter $ 10. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Martin Skjelvareid kontaktes på telefon 971 50 007 eller epost 6299299@id.nif.no .

Fullstendig saksliste og sakspapirer er nå lagt ut (vedlegg). Sakspapirene inkluderer

 • Forslag til forretningsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap for 2022
 • Kontrollutvalgets beretning for 2022
 • Sakspapirer til saker og forslag
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett for 2023
 • Organisasjonskart
 • Innstillinger til valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité
Inngang kantine ("Hall B")