Klubbens arkiv

Flere klubbmedlemmer har etterlyst arkivet med gamle utgaver av Veggslarv, bilder og annet. Dette var relativt lett tilgjengelig på den gamle hjemmesida vår, men har så langt glimret med sitt fravær i den nye løsningen.

Det gamle arkivet inneholdt en betydelig mengde filer. Det viktigste var nok PDF versjoner av alle tidligere utgaver av klubbens eget medlemsblad - "Veggslarv". I tillegg var det lagret gamle styremøtereferater og en del bildemateriale. Om noen skulle være bekymret for at denne viktige delen av klubbens historie er gått tapt, så kan vi berolige dere alle om at så ikke er tilfelle. Filene er tatt vare på, og vi ser etter en løsning for hvordan de kan gjøres enkelt tilgjengelig for medlemmene. Pr nå har ikke hjemmesiden fra Seria en god løsning for å dele en mappestruktur med brukere av siden. Det enkleste ville være om vi fikk til en slik løsning, men vi må også se på andre muligheter. Dropbox eller Google disc kan være aktuelt. Vi kommer tilbake til dette.