Nå har både Bodø kommune og Mørkvedhallen SA gitt klarsignal til bygging av ny klatrehall på Mørkved. Alt ligger til rette for byggestart tidlig på nyåret 2018 og ferdig hall våren 2019. Bedre enn det kan det ikke bli!

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å komme dit vi nå er. Både Bodø kommune og Mørkvedhallen har vist stor velvilje og har strukket seg langt for at vi skal få et klatreanlegg for framtida. Også klubbens egen prosjektgruppe har gjort en kjempeinnsats for å få anlegget slik vi ønsker det.

Den nye klatrehallen kommer til å koste nærmere 70 millioner kroner, og finansiering er på plass både fra Mørkvedhallen og Bodø kommune. Klatreveggene skal leveres av det norske selskapet Tjelmeland Friksjon, som er kjent for høy kvalitet og svært gode design. Klatreklubben har arbeidet tett sammen med Mørkvedhallen i anbudsprosessen, og vi er nå svært fornøyd med det endelige valget av leverandør.

Buldring og tauklatring blir nå samlet i ett bygg med 2400 kvadratmeter klatreflate. Vi får nå en tauvegg i internasjonal klasse, med både lange og bratte linjer, men også rikelig med vertikale vegger. Også buldrearealet utvides betydelig sammenlignet med hva vi har på Slakteriet. Det blir også egne kursvegger og eget rom for barn. Med andre ord, et anlegg tilpasset en rekke brukergrupper.

Klatreklubben har gjennom det ekstraordinære årsmøtevedtaket i oktober, sagt at vi skal bidra med en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med bygginga. Vi gleder oss til å komme i gang, og vil mobilisere bredt i klubben når den tid kommer.

BuldreromlysMot-hovedveggMot-messanin

I år får vi lov å bruke klatreveggen i Mørkvedhallen som vanlig under eksamensperioden.

For at vi skal få lov til det, er det viktig at vi «rydder opp» etter oss. Bordene som brukes under eksamen kommer til å stå i hallen hele tiden. Så hvis de må flyttes på er det viktig at de blir satt tilbake på plass, før vi forlater hallen. Tørk over gulvet med moppen som står der, hvis det er sølt kalk på gulvet.

Hvis alle som bruker veggen hjelper til, har vi mulighet til å bruke veggen som normalt frem mot jul.

Bodø klatreklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 23. oktober 2017 kl. 20.00 i auditoriet i andre etasje i Mørkvedhallen.

Sak: Nytt klatreanlegg, Bodø klatreklubbs bidrag for realisering av dette.

Innkalling, orientering og et vedlegg med anbudstegninger er publisert i klubbens arkiv; http://www.bodoklatreklubb.no/bkk/ark/arkiv/Referat/--2017--/Ekstraordin%C3%A6rt-%C3%A5rsm%C3%B8te-2017/ .

Dette er kanskje den viktigste saken i klatreklubbens historie, så møt opp og si din mening enten du er buldrer, tauklatrer eller forelder J

 

Hilsen styret

Bodø klatreklubb arrangerer "Grunnkurs i klatring - Inne" den 25.-26. november. Utvidet info og lenke for påmelding finnes på http://bodoklatreklubb.no/bkk/kurs/grunnkurs .

Tirsdagsklatringa i dag flyttes innendørs grunnet mye vind og få timer til det blir mørkt. Klubben har treningstid i Mørkvedhallen mellom kl. 17-19 og Buldrehallen er tilgjengelig på vanlig vis.

Klubbkalender

tir mai 11 @17:00 - 07:00PM
Ungdomstrening
tir mai 18 @17:00 - 07:00PM
Ungdomstrening

Bodø klatreklubb på facebook

Login