Tilbakebetaling av utlegg

Dersom du har hatt utlegg i forbindelse med dugnad eller annet arbeid for klatreklubben så skal du få tilbakebetalt disse pengene så snart som mulig. Det samme gjelder om du har rett til reisestøtte i forbindelse med konkurranser. For å gjøre dette enklest mulig for kasserer ber vi deg om å benytte eget skjema til dette. Fyll inn så nøyaktig som du kan, signer og send det til kasserer på hgsizu0260@vismadoc.net. Denne adressen sender kravet direkte inn i regnskapsprogrammet. Du skal altså ikke bruke den vanlige e-post adressen til kasserer.

Husk å legge ved kvitteringer.

Dokumentasjon sendes inn som én PDF-fil (vedlegg til epost). Dette kan f.eks. gjøres ved å lime inn bilder av kvitteringer i Word (samme dokument som skjemaet), for så å eksportere alt til PDF. I Word gjør man dette ved å gå inn på Fil-menyen og velge "Ekporter". Det viktige er at kvitteringene og skjema legges ved som PDF!