Ny logo og ansettelse av daglig leder!

Ekstraordinært årsmøte har vedtatt modernisert logo for klubben, ansettelse av daglig leder, og valg av ny nestleder!

Det ekstraordinære årsmøtet 8. juni 2023 hadde 3 hovedsaker:

  • Valg av ny logo for klubben
  • Ansettelse av daglig leder
  • Valg av ny nestleder i styret

Årsmøtet vedtok at klubben bytter til en ny logo som er en modernisert variant av den gamle logoen (se bilde). Det ble også gjort vedtak om at man kan bruke varianter av denne logoen der det er hensiktsmessig, for eksempel ved trykk på klær.

Årsmøtet vedtok også å ansette Thale Røysheim i 40% stilling som daglig leder, i en prosjektstilling på ett år, med oppstart 1. juli 2023. Gratulerer, Thale!

Thale ble valgt som nestleder i styret på årsmøtet 15. mars 2023, men kan ikke sitte i styret samtidig som hun er ansatt. Årsmøtet valgte Morten Johansen som ny nestleder. Gratulerer, Morten!

Modernisert logo for Bodø Klatreklubb
Ny daglig leder for Bodø Klatreklubb: Thale Røysheim!