Brattkortkurs for ungdom

Bodø klatreklubb arrangerer brattkortkurs for ungdom over 13 år som er medlem av klubben.

Har du lyst til å lære mer om klatring og det å sikre en klatrer på både topptau og på led?

Klubben kjører brattkortkurs for ungdom i Mørkvedhallen Klatresenter 29. og 30.april. Tidsrommet er klokka 10-15 begge dager. Det koster kr 200,- å delta på kurset. Dette inkluderer alt nødvendig utstyr, brattkorttest og gratis klatring i Mørkvedhallen i to uker etter gjennomført kurs.

Du må være medlem av Bodø klatreklubb og være fylt 13 år innen første kursdag!

Påmelding gjøres ved å sende e-post til Carina Ingvaldsen. Denne må inneholde følgende:

  • Navn på deltaker
  • Fødselsdato
  • Navn på foresatt
  • Telefonnummer foresatt

Frist for påmelding er 14. april. Betaling på Vipps #85184 / BKK, Diverse / Brattkortkurs ungdom.