Bodø Klatreklubb har fått ny hjemmeside

Det har i lang tid vært et ønske fra klubbens medlemmer å få en ny og mer tidsriktig hjemmeside. Ikke minst har det vært viktig å få på plass en hjemmeside som også fungerer på mobile plattformer som telefon og nettbrett.

Klubben har nå inngått et samarbeide med en lokal leverandør, Seria, som også leverer hjemmesideløsning til bl.a Mørkvedhallen, Stormen konserthus og Innstranda idrettslag.

Vi har laget ett oppsett som vi håper skal fungere greit. Etter hvert som vi lærer oss å bruke verktøyene som finnes vil vi nok gjøre enkelte justeringer. Hjemmesida vår skal være levende, og vi tar mål av oss om å oppdatere den jevnlig med smått og stort. På denne måten blir den et naturlig sted å innhente informasjon om hva som foregår i klubben.

For at dette skal bli bra er vi avhengige av at medlemmene kommer med innspill til forbedringer. Det er også flott om vi kan få tilsendt bilder dere har som viser klubbens aktivitet, ute som inne. Bildene vil bli lagret i et arkiv på serveren til bruk sammen med artikler som legges ut. Dersom dere har tanker om innhold i menyer, linker til viktige hjemmesider relatert til vår aktivitet osv, så kom med dem.

Enn så lenge sendes forslag til klubbens nåværende styre e-post. Om ikke så altfor lenge vil vi også ha på plass ny e-post plattform. Dette kommer vi tilbake til.