Nyhetsbrev fra konkurransekomitéen

Konkurransekomitéen i klatreklubben ønsker med dette å komme med ei oppdatering over diverse begivenheter som skjer i klubben, primært for barn og unge, men også voksne medlemmer.

Polarcup er klatrernes lavterskel konkurranse i Nord Norge. Vi oppfordrer medlemmer til å delta på dette da det er et sosialt og motiverende treffpunkt for klatrere i landsdelen. Cupen er ment spesielt for barn og unge, men også voksne er velkommen til å delta. Terminlisten for polarcup i 2022/2023 er ikke ferdigstilt, men foreløpig plan fins på polarcup sin Facebook side. Polarcup.no er under oppdatering. Klatreklubben gir noe økonomisk bidrag i forbindelse med deltakelse i regionale konkurranser, så her går det an å søke om reisestøtte. Bodø arrangerer polarcup den 5 november. Det gleder vi oss til! Detaljer om polarcup ligger på klubbens sosiale medier. Som dere kan lese under er det behov for hjelp i forbindelse med at vi skal arrangere polarcup.

Dugnad: Klatreklubben har generelt liten dugnadsbyrde og slik ønsker vi å ha det. Det er likevel noen begivenheter som krever innsats fra foreldregruppen og fra medlemmer for øvrig. Dette gjelder gjennomføring av polarcup den 5. november og dugnad helga i forveien, den 29 (og 30?) oktober. Vi ber dere fylle inn navn/telefonnummer i dugnadsskjema som er publisert allerede. Ber om bidrag fra alle barns foresatte selv om barnet ikke skal delta på polarcup. Erfaringene fra tidligere har vært at dugnadene har gått veldig bra og slik håper vi at det fortsetter. Takk til alle som bidrar!

Regionale samlinger: Nytt av året er at det i nord Norge blir arrangert regionale samlinger. Disse blir annonsert via treningsguppa/spond. Disse er ment for dem som er ekstra ivrige og vurderer å delta i konkurranser. Foreløpig er det Tromsø som har arrangert en samling i september og skal arrangere en ytterligere i oktober. Vi oppfordrer juniorutøvere som er motiverte til å reise på samling. Vi har formidlet ønske om reisestøtte til styret i klatreklubben. Det er også mulig at vi får gjennomført en regional samling i Bodø til neste år. Mer om dette kommer om det blir aktuelt.

Lokale samlinger /sosiale treffpunkt: Klubben har mange treningsgrupper og barn i ulike aldre.  Vi ser at kontakten på tvers av gruppene kunne vært bedre. Vi ønsker klatrerelaterte aktiviteter utenom ordinære treningstidspunkter velkommen, gjerne på tvers av treningsgruppene. Dette for å skape et mer robust og samlet miljø i klatreklubben. Vi oppfordrer derfor foreldregruppen til å ta initiativ til lokale samlinger eller lavterskel arrangement, gjerne på tvers av treningsgrupper. Vi vet at det er mange kreative og ressurssterke foreldre/foresatte og vi vil gjerne ha dere med, selv om dere ikke nødvendigvis har klatrekompetanse. Ta gjerne kontakt med oss eller eventuelt barnas trener for å få hjelp til å planlegge sportslig innhold i foreldrestyrte arrangement.

Norgescup: Vi har ikke endelig avklart om klubben skal være med å arrangere norgescup denne sesongen.

Julebulder? Følg med, nærmere informasjon kommer 😊

 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller innspill.

 

Vennlig hilsen konkurransekomiteen

v/ Linn-Kristin Bremnes, Jorunn Andrea Skjelvareid, Morten Johansen, Hanne Bertnes Råheim

 

Strandåtinden