Fullmaktsmatrise

Styret i klubben har utarbeidet en fullmamktsmatrise. Denne gir en oversikt over hva ulike tillitsvalgte har fullmakt til å gjøre på vegne av klubben, og hva som eventuelt må styrebehandles.

Du finner PDF versjon av denne ved å klikke på linken under.