Vedtekter oppdatert etter årsmøte 2023

Styret i klubben har i styremøte 30.mai vedtatt nye vedtekter for klubben. De er basert på Norges idrettsforbunds lovnorm for idrettslag. I all hovedsak tilsvarer vedtektene denne normen, med noen mindre justeringer.