Utviklinga av sportsklating i Bodø-området startet allerede på 90-tallet. Mange av rutene som ble etablert da, har bolter og ankere som begynner å bli modne for utskiftning, og rebolting av ruter blir stadig mer aktuelt. Dette er arbeidskrevende, og det er naturlig å organisere det som dugnadsarbeid gjennom klubben. Samtidig bør man også vurdere om boltene bør plasseres annerledes, for eksempel for å gjøre klatringen sikrere, og/eller for å tilpasse boltestilen til vanskelighetsgraden på ruta. Slike avgjørelser bør gjøres i samarbeid med førstebestiger / rutekreatør, og med en slags konsensus i klubben.

Samtidig skjer det fortsatt nyutvikling av klatrefelt i Bodø-området. Det tydeligste eksempelet på dette er kanskje Crag X på Straumøya, der det har blitt etablert mange nye ruter og buldre de siste årene. Utviklinga skjer gjennom initiativ fra enkeltpersoner (veldig bra!), men klubben har ingen etablert standard for hvordan ei ny rute skal boltes, eller hva som anses som lokal bolteetikk. Dersom klubben kan lage lokale retningslinjer for bolting, vil det gjøre videre utvikling av klatrefelt lettere og bedre.

Hensikten med møtet er at de i klatreklubben som er interesserte i disse temaene skal møtes, bli kjent, og begynne å diskutere hva som bør gjøres og hvordan man kan organisere seg. Møtet er åpent for alle medlemmer av Bodø klatreklubb.

Møtet holdes 12. oktober klokken 20 i møterommet i Mørkvedhallen klatresenter (2. etasje).