Sakspapirene til årsmøtet tirsdag 26.februar kl.19.30 ligger nå i arkivet.