Styret i klubben

På årsmøtet den 28.mars ble det valgt nytt styre i Bodø Klatreklubb. Her er en oversikt.

Det ble ikke de store utskiftningene fra forrige styreperiode. Kun en mann er helt ny, og det er Martin som går inn som styreleder. Kevin har fått en noe mer tilbaketrukket rolle som møtende vara. Ellers er styret som før. Vi vil jobbe for at Bodø Klatreklubb skal være et godt sted å være for våre medlemmer. Vi ønsker også vekst i klubben. I dette ligger økning av medlemsmassen og generelt aktivitetsnivå. Skal vi gjøre en god jobb er det viktig at medlemmene gir oss tilbakemeldinger og kommer med forslag. Hvordan vil dere at klubben skal framstå?

Klikk på "Vis online" eller "Last ned" for å se hele oversikten.

Hvem er vi og hva er våre ansvarsområder