Styret i Bodø Klatreklubb

På årsmøte 15. juni 2023 ble det valgt nytt styre i klubben.

Styret i Bodø Klatreklubb:

  • Styreleder: Martin H. Skjelvareid
  • Nestleder: Thale Røysheim
  • Kasserer: Brynjar Gilberg
  • Styremedlem: Kjersti Iversen
  • Styremedlem: Andreas Huge
  • Styremedlem: Adrienne Starrfield
  • Varamedlem (møtende): Morten Christien Dreyer