Tilbakebetaling av utlegg

30.03.202215:36 Bjørn Svee

Dersom du har hatt utlegg i forbindelse med dugnad eller annet arbeid for klatreklubben så skal du få tilbakebetalt disse pengene så snart som mulig. For å gjøre dette enklest mulig for kasserer ber vi deg om å benytte eget skjema til dette. Fyll inn så nøyaktig som du kan, signer og send det til kasserer på hgsizu0260@vismadoc.net. Denne adressen sender kravet direkte inn i regnskapsprogrammet. Du skal altså ikke bruke den vanlige e-post adressen til kasserer. Husk å legge ved kvitteringer.