Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Politiattest

All informasjon du trenger om politiattest finner du på Norges idrettsforbunds hjemmesider. Direkte kobling til denne finner du her.

Dersom du ikke trenger å lese informasjonen finner du direkte kobling til politiets nettsider, hvor søkeprosessen gjøres, her.