Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Politiattest
25.11.202111:22 Bjørn Svee

All informasjon du trenger om politiattest finner du på Norges idrettsforbunds hjemmesider. Direkte kobling til denne finner du her.

Dersom du ikke trenger å lese informasjonen finner du direkte kobling til politiets nettsider, hvor søkeprosessen gjøres, her.