Trenerkurs

Bodø Klatreklubb tilbyr sine trenere kurs for videreutvikling. Kursene følger Norges Klatreforbunds system for trenerutdanning.

Trenere i Bodø Klatreklubb tilbyr sine trenere gratis kurs for videreutdanning. Dette inkluderer også reise for å delta på kurset. Kursene følger Norges Klatreforbunds utdanningssystem, og inkluderer blant annet kompetansekurs for paraklatring, trener 1 / 2 / 3, og spesifikke kompetansekurs. 

Klubben forventer at trenere som tar slike kurs er aktive trenere i minst ett år etter kurset. Trenere bes ta kontakt med ansvarlig for barne- og ungdomsklatring ved interesse for å delta på kurs.