Lønn til instruktører på klatrekurs

Timeliste og timesatser for betaling av interne instruktører som holder kurs.

Medlemmer av Bodø Klatreklubb som holder kurs for klubben lønnes etter følgende timesatser (sist oppdatert på styremøte 6. mai 2023):

Type kurs Timesats instruktør
Grunnkurs klatring inne / topptaukurs 250,- kr
Inne-til-ute-kurs 300,- kr
Mentorordning tradklatring / sportsklatring 300,- kr
Kameratredningskurs 300,- kr

Fyll ut vedlagte timeliste for utbetalig av lønn etter å ha holdt kurs (sendes til epost oppgitt i timelista).