Klatreleder inne (Instruktørkurs)

Har du klatret aktivt ei stund (minst 12 mnd)? Har du lyst på nye utfordringer? Har du lyst til å lære andre hvordan man klatrer sikkert?

BKK arrangerer "klatreleder inne" instruktørkurs når vi har nok folk til å fylle et kurs(minimum 6 stk), send en mail til kurs@bodoklatreklubb.no om du er interessert.  Kurset går over 12 timer i helg.

 

Beskrivelse av kurset (fra NKFs - klatring.no):

      • Kurset kvalifiserer til instruktør ‘Klatreleder Inne’ når det er bestått. Kurset er delt i to moduler, en metodedel og en veilederdel.

      • Metodedelen skal forsikre at deltagerne har nok kunnskap og forståelse av klatringens håndverk. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Man skal også forstå prinsippene rundt klatreteknikk (bevegelse).

      • Veilederdelen skal gi deltagerne trening i rollen som instruktør slik at de kan holde kurs og aktiviteter som kvalifiseringen gir.  Det innebærer at de må vise i praksis at de kan holde et grunnkurs inne og få tilbakemelding på sin rolle som instruktør.

 

Les mer om kurset på: http://www.klatring.no/Utdanning/Instrukt%C3%B8rkurs/KlatrelederInne/tabid/5420/Default.aspx

 

Opptakskrav (fastsatt av NKF):

Opptakskravene for kurset er fastsatt av NKF for å sikre at deltakere på kurset har de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å kunne instruere og veilede andre i klatresporten. Dersom instruktør på kurset mener at du ikke har de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene som er nødvendig for å kunne utøve instruktørrollen på en sikker måte, vil du ikke få godkjent kurset!

 

      • Alder:Minimum 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år vil ikke kunne få endelig godkjenning før de er fylt 18 år. 

      • Erfaring:Tilsvarende 12 mnd. erfaring fra klatring. Med dette menes 12 mnd. med regelmessig aktivitet. Kursleder kan ta inn deltagere ned til 6 mnd. egenerfaring dersom et høyt aktivitets- og ferdighetsnivå tilsier at dette er tilstrekkelig.

      • Ferdighet:Sikkert og metodisk kunne lede ruter på bolter.

      • Deltager må ha brattkort (bestått brattkorttest).

 

Spørsmål og interesse for kurs kan rettes til kurs(ætt)bodoklatreklubb.no