Kameratredningskurs

Kameratredningskurs er et kurs for viderekomne klatrere som vil lære seg å håndtere uforutsette hendelser og ulykker i fjellet.

Dette er et kurs for viderekomne klatrere, og deg som planlegger å bli instruktør. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer. Det er ikke forbeholdt instruktører, og heller ikke kompetansegivende. NKF anbefaler alle som vil bli NF-godkjente instruktører å ta dette kurset i forkant av metodekurset.

Kurset gjennomføres etter NKFs kursmal. Meld din interesse til kurs@bodoklatreklubb.no om du er interessert i kurset. Ved oppsetting av konkrete kurs vil du finne info om kursene i teksten under.

Datoer for planlagte kurs:

 

Priser:

  • 200,- kr for medlemmer som tar kurset for å bli instruktør i Bodø Klatreklubb
  • 1500,- for medlemmer av Bodø Klatreklubb (innmelding via MinIdrett)
  • 2500,- kr for ikke-medlemmer

Betaling via Vipps til Vipps-nr. 85184 (velg kategori kameratredningskurs)

 

Varighet: 18 timer.

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.

Erfaring: Minimum 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder. Generell friluftserfaring, være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold.

Ferdighet: Deltagerne må ha erfaring fra leding på naturlige sikringer, på ruter av grad 4.