Årsfest

Tradisjonelt arrangerer Bodø klatreklubb årsfest for klubbens medlemmer. Normalt i løpet av de første par månedene etter nyttår.

Informasjon kommer