Ekstraordinært årsmøte 2023

Bodø Klatreklubb avholder ekstraordinært årsmøte for å behandle saker om endring av logo, ansettelse av daglig leder, og endring i styret.

Bodø Klatreklubb kaller inn til digitalt ekstraordinært årsmøte torsdag 8. juni 19:00. Møtet avholdes via Teams (lenke til møtet) .

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Modernisering av klubbens logo
 9. Ansettelse av daglig leder
 10. Nytt medlem i styret 

Se vedlegg for saksdokumenter til møtet:

 1. Saksliste med bakgrunn for saker og forslag til vedtak
 2. Forretningsorden
 3. Forslag til modernisert logo [ikke lastet opp ennå]
 4. Stillingsinstruks for daglig leder
 5. Søknad til Samfunnsløftet inkludert midler til daglig leder

Saksliste med bakgrunn for saker og forslag til ve

Forretningsorden

Stillingsinstruks for daglig leder i Bodø Klatreklubb

Søknad til Samfunnsløftet - inkludert midler til daglig leder