Ekstraordinært årsmøte 2022

Onsdag 9.november ble det avhold ekstraordinært årsmøte i Bodø Klatreklubb. Hovedgrunn for møtet var at to styremedlemmer meldte om avgang. I tillegg var det behov for å få på plass en revidert budsjett for 2022, samt valgkomité.

Møtet ble avholdt digitalt og det var totalt 14 frammøtte medlemmer. Sakslista ble gjennomgått raskt og møtet ble derfor ganske kort. Ingen større diskusjoner, men det ble gjort en justering av foreslått revidert budsjett. Protokoll ligger vedlagt.

Protokoll

Revidert budsjett

Isak Vassbotn Hansen - Nytt styremedlem
Thale Røysheim - Nytt møtende varamedlem