Medlemsmøte 24. mai 2023

Bodø Klatreklubb inviterer til digitalt medlemsmøte for å diskutere ny logo og daglig leder.

Tid: 24. mai 2023, 19:00

Sted: Digitalt via Teams ( lenke til møtet )

På årsmøtet 15. mars 2023 ble forslag om ny klubblogo lagt fram. Årsmøtet vedtok å be profileringskomitéen lage flere forslag til alternative logoer som skulle presenteres på et medlemsmøte og vedtas på neste årsmøte (ordinært eller ekstraordinært). Forslagene til logo er nå klare og vil presenteres på møtet. 

Styret vil også gi en oppdatering angående arbeidet med å ansette daglig leder, og utarbeiding av langsiktige planer for klubben. 

 

Ulike forslag til ny logo