Nå har både Bodø kommune og Mørkvedhallen SA gitt klarsignal til bygging av ny klatrehall på Mørkved. Alt ligger til rette for byggestart tidlig på nyåret 2018 og ferdig hall våren 2019. Bedre enn det kan det ikke bli!

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å komme dit vi nå er. Både Bodø kommune og Mørkvedhallen har vist stor velvilje og har strukket seg langt for at vi skal få et klatreanlegg for framtida. Også klubbens egen prosjektgruppe har gjort en kjempeinnsats for å få anlegget slik vi ønsker det.

Den nye klatrehallen kommer til å koste nærmere 70 millioner kroner, og finansiering er på plass både fra Mørkvedhallen og Bodø kommune. Klatreveggene skal leveres av det norske selskapet Tjelmeland Friksjon, som er kjent for høy kvalitet og svært gode design. Klatreklubben har arbeidet tett sammen med Mørkvedhallen i anbudsprosessen, og vi er nå svært fornøyd med det endelige valget av leverandør.

Buldring og tauklatring blir nå samlet i ett bygg med 2400 kvadratmeter klatreflate. Vi får nå en tauvegg i internasjonal klasse, med både lange og bratte linjer, men også rikelig med vertikale vegger. Også buldrearealet utvides betydelig sammenlignet med hva vi har på Slakteriet. Det blir også egne kursvegger og eget rom for barn. Med andre ord, et anlegg tilpasset en rekke brukergrupper.

Klatreklubben har gjennom det ekstraordinære årsmøtevedtaket i oktober, sagt at vi skal bidra med en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med bygginga. Vi gleder oss til å komme i gang, og vil mobilisere bredt i klubben når den tid kommer.

BuldreromlysMot-hovedveggMot-messanin